پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
پرسشنامه فرزندپروری یانگ - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

آزمون های روانی، گویه های روانی، مقیاس های روانی، روان سنجی، آزمون یار، azmonyar، پرسشنامه استاندارد، آزمونهای استاندارد

پرسشنامه فرزندپروری یانگ

پرسشنامه فرزندپروری یانگ که یک ابزار اولیه برای شناسایی ریشه‌های دوران کودکی طرح واره‌ها است در سال 2003 توسط  یانگ تهیه شده است. این پرسشنامه 72  عبارت دارد که  در آن پاسخ دهنده پدر و مادر خود را به طور جداگانه، براساس نوع رفتاری که با وی  داشته‌اند، در یک مقیاس شش  رجه‌ای رتبه بندی می‌کند. این ابزار دارای 17زیرمقیاس:  محرومیت عاطفی، رها کردن، بی اعتمادی/ بدرفتاری ، نقص/ شرم، شکست، وابستگی/ بی‌کفایتی، آسیب‌پذیری در مقابل ضرر یا آسیب، خود تحول نایافته / گرفتار، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه/، استحقاق/ بزرگ منشی، خویشتنداری و خودانضباطی ناکافی، پذیرش جویی/ جلب توجه، منفی گرایی/ بدبینی و تنبیه. هر یک از  این زیرمقیاس‌ها ریشه‌های محتمل برای هر یک از طرحواره‌ها را نشان می‌دهند. برای  مثال زیرمقیاس محرومیت عاطفی ریشه طرحواره محرومیت عاطفی مربوط به پدر یا مادر را  نشان می‌دهد.

کلمه عبور برای دانلود همه فایلها
www.khavaranshop.ir
  
  


[ سه‌شنبه 10 دی 1392 ] [ 13:28 ] [ سهیلا ]

[ 0 نظر ]