پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

آزمون های روانی، گویه های روانی، مقیاس های روانی، روان سنجی، آزمون یار، azmonyar، پرسشنامه استاندارد، آزمونهای استاندارد

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس (SEI) شامل 58 ماده است که احساسات ،عقاید یا واکنش های فرد را توصیف می کند و آزمودنی باید با این مواد با علامت گذاری در چهار خانه ((به من شبیه است (بلی) )) یا ((به من شبیه نیست (خیر) ))پاسخ دهد. مواد هر یک از زیر مقیاس ها عبارتند از : مقیاس عمومی26 ماده،مقیاس اجتماعی 8 ماده، مقیاس خانوادگی 8 ماده، مقیاس آموزشگاهی 8 ماده ومقیاس دروغ 8 ماده، نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره ی کلی ،امکان مشخص کردن زمینه ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند ،فراهم می سازد(کوپر اسمیت،1967)
 اعتبار و روایی

 روش اجرا و نمره گذاری
3-12-3.کلید تصحیح تست کوپر اسمیت

کلمه عبور برا دانلود همه فایلها


[ سه‌شنبه 8 بهمن 1392 ] [ 18:12 ] [ سهیلا ]

[ 0 نظر ]