پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
مقیاس زوجی اینریچ - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

آزمون های روانی، گویه های روانی، مقیاس های روانی، روان سنجی، آزمون یار، azmonyar، پرسشنامه استاندارد، آزمونهای استاندارد

مقیاس زوجی اینریچ 1

برای بررسی میزان رضایت زناشویی، پرسشنامه اینریچ انتخاب شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات و کارهای بالینی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. 1989 ) از این پرسشنامه، برای بررسی رضایت زناشویی استفاده کرده اند و معتقدند که این ) فورز و السون 2 مقیاس نسبت به تغییراتی که در خانواده بوجود می آید حساس است. فورز و السون ( 1989 ) با استفاده از نمونه گیری تصادفی در تحقیق ملی با 5039 زوج نشان دادند که با استفاده از این پرسشنامه می توان با 95 % بین زوجین خرسند و ناخرسند تمایز قائل شد. هر یک از موضوعات این پرسشنامه، در دقت 85 ارتباط با یکی از زمینه های مهم است. ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابطه زناشویی، می تواند مشکلات بالقوه زوج ها را توصیف کند، یا می تواند زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را مشخص نماید. این ابزار همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی برای زوج هایی که در جستجوی مشاوره زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشویی خود هستند، استفاده شود.

این مقیاس شامل 4 خرده مقیاس 35 ماده ای می باشدکه می تواند به عنوان یک ابزار تحقیق از جمله رضایت، ارتباطات، و حل تعارض استفاده گردد.

دارای مقیاس

دارای اعتبار و روایی

شیوه نمره گذاری

تفسیر آن

کلمه عبور برا دانلود همه فایلها

www.khavaranshop.ir
 
دانلود مقیاس زوجی اینریچ

[ جمعه 11 بهمن 1392 ] [ 08:21 ] [ سهیلا ]

[ 0 نظر ]