پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
دانلود رایگان پرسشنامه نیازهای صمیمیت به همراه پاسخنامه - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

آزمون های روانی، گویه های روانی، مقیاس های روانی، روان سنجی، آزمون یار، azmonyar، پرسشنامه استاندارد، آزمونهای استاندارد

 دانلود رایگان پرسشنامه نیازهای صمیمیت به همراه پاسخنامه 


پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزیMarital Intimacy Needs Questionnaire:

این پرسشنامه توسط (Bagarozzi (2001، تهیه و تنظیم شده است. پرسشنامه شامل 41 سؤال است و نیازهای صمیمیت را در هشت بعد: Emotional، Psychological، Intellectual، Sexual، Physical، Spiritual،Esthetic and Recreational-Social intimacy ارزیابی می­کند. آزمودنی­ها، به شکلی رتبه بندی شده، از 1 به معنای "به هیچ وجه چنین نیازی وجود ندارد" تا 10 به معنای" نیاز بسیار زیادی وجود دارد" به هر نیاز پاسخ می­دهند. بالاترین نمره در هر بعد50 و در بعد صمیمیت معنوی 60  می باشد. در ایران، اعتمادی (2005)، پایایی کل این پرسشنامه را 94/0 و روایی همزمان را 58/0 بدست آورد.


کلمه عبور برا دانلود همه فایلها

www.khavaranshop.ir
 
 دانلود رایگان پرسشنامه نیازهای صمیمیت

 دانلود رایگان پاسخنامه نیازهای صمیمیت

[ جمعه 11 بهمن 1392 ] [ 08:36 ] [ سهیلا ]

[ 0 نظر ]