پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
پرسشنامه نئو NEO PI-R فرم تجدید نظر شده - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

آزمون های روانی، گویه های روانی، مقیاس های روانی، روان سنجی، آزمون یار، azmonyar، پرسشنامه استاندارد، آزمونهای استاندارد

پرسشنامه نئو NEO PI-R فرم تجدید نظر شده
آزمون NEO PI-R برای استفاده افراد کارآزموده در حیطه آزمون های روانشناختی طراحی شده است . به طور کلی در حیطه این علم ارائه نسخه ای از نمرات ، پروفایل و یا گزارش تفسیر آزمون به آزمودنی توصیه نمی شود و در جاهایی نیز بشدت منع گریده است . در موارد استثنا که درمانگر بر اساس شواهد درمانی که اطلاعاتی از تست می تواند از آزمودنی در جهت بهبود درمان کمک نماید ، این کار می تواند با احتیاط صورت گیرد . چنانچه این اطلاعات به صورت جملاتی که نشان دهنده وضعیت شخصیتی فرد به طور اجمالی باشد ، اغلب قریب به اتفاق آزمودنی ها می توانند از آن بهره مند شوند و رضایت خاطر آنان فراهم آورده شود . به همین منظور برای تست NEO PI-R یک برگه خلاصه نتایج در نظر گرفته شده که وضعیت فرد را در پنج شاخص اصلی نشان می دهد و این برگه می تواند توسط آزمونگر یا درمانگر به مراجعه کننده ارائه شود . چنین برگه ای در صفحه نشان داده شده است .
پروفایل های NEO PI-R بر اساس جنسیت فرم S و R تفکیک شده¬اند. این پروفایل¬ها بر اساس توزیع نمرات بدست آمده و بر اساس هنجار یابی این آزمون بر روی نمونه ای 502 نفر از جمعیت شیراز (رجوع شود به گزاش حق شناس 1378) تنظیم شده است نمرات استاندارد Z تبدیل به نمرات t با میانگین 50 انحراف معیار 10 گردیده است . برای نشان دادن محدوده های پروفایل از خطوط افقی در طول پروفایل استفاده شده است . این محدوده ها عبارت است از نمرات بالاتر از خط اول از بالا و ضعیت بسیار بالا ، نمرات بین خط اول و دوم از بالا ، بالاتر از طبیعی ، نمرات بین خط دوم و سوم طبیعی ، نمرات بین خط سوم و چهارم پایین تر از طبیعی و نمرات زیر خط چهارم بسیار پایین محسوب می گردند .
اطلاعات بدست آمده در پژوهش ها حق شناس در(1378) بر روی نمونه 16 تا 55 ساله زن و مرد بوده است و حداقل تحصیلات در نمونه مذکور 9 کلاس تحصیلات رسمی بوده است . با توجه به این اطلاعات می توان پروفایل های دوگانه زن و مرد را برای آزمودنی ها در محدوده سنی 16 تا 55 ساله با تحصیلات 9 کلاس به بالا بکار گرفت .

کلمه عبور برا دانلود همه فایلها

www.khavaranshop.ir
 
دانلود پرسشنامه نئو NEO PI-R فرم تجدید نظر شده

[ چهارشنبه 16 بهمن 1392 ] [ 06:49 ] [ سهیلا ]

[ 0 نظر ]