پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
دانلود آزمون SCL 90 - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

آزمون های روانی، گویه های روانی، مقیاس های روانی، روان سنجی، آزمون یار، azmonyar، پرسشنامه استاندارد، آزمونهای استاندارد

 آزمون SCL 90

دستورالعمل:

 آزمونی که در پیش رو دارید از جمله آزمون های پژوهشی و تحقیقاتی است که دارای هنجار مشخص و قطعی نیست و برای استفاده در هر گروه یا جامعه ای می بایست آن را هنجار گزینی مقطعی نمود و بیشتر جهت استفاده معادل با دیگر آزمونهای تشخیص شخصیت به کار می رود. هنجارهای مختلفی که در این آزمون موجود می باشد نسبت به نوع استفاده و گروهی است که این آزمون بر روی آنها اجرا شده است.

 این آزمون (همانطور که در کلید آن ملاحظه می کنید) 10 مقیاس شخصیتی را می سنجد که شرح کامل آن در قسمت کلید آزمون آمده است. برای دست یابی به پاسخ آزمون با استفاده از طیفی که در پرسشنامه ثبت شده (هیچ، کمی، تاحدی، زیاد، به شدت) نمرات صفر تا پنج به میزان شدت طیف داده و بر اساس طبقه بندی سؤالات مجموع هر مقیاس را به دست آورید و با میانگین جامعه آماری خود مقایسه نمایید.

کلمه عبور برا دانلود همه فایلها

www.khavaranshop.ir

 
دانلود آزمون SCL 90

[ سه‌شنبه 20 اسفند 1392 ] [ 18:00 ] [ سهیلا ]

[ 0 نظر ]