پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
پرسشنامه ی هوش معنوی 29 - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

آزمون های روانی، گویه های روانی، مقیاس های روانی، روان سنجی، آزمون یار، azmonyar، پرسشنامه استاندارد، آزمونهای استاندارد

پرسشنامه ی هوش معنوی 29


این آزمون در سال 1387 توسط عبداله زاده با همکاری کشمیری و عرب احمدی روی دانشجویان دانشگاه پیام نور هنجار شده است. ابتدا پرسشنامه مقدماتی 30 سوالی توسط سازندگان آزمون تدوین گردید، و روی 30 نفر از دانشجویان اجرا گردید.

 
نمره گذاری: در این آزمون به گزینه کاملاً مخالفم نمره یک و مخالفم دو و به تا حدودی سه و موافقم چهار به کاملاً موافقم نمره پنج داده میشود و دامنه نمرات 29 تا 145 می باشد.

کلمه عبور برا دانلود همه فایلها

www.khavaranshop.ir
 
 
پرسشنامه ی هوش معنوی 29

[ پنج‌شنبه 10 مهر 1393 ] [ 05:07 ] [ سهیلا ]

[ 0 نظر ]